Stav objednávky

Stav objednávky můžete sledovat zde.

Víte, že...

kromě UltraEditu můžete objednat i další produkty?

TaskMatch™...

Produkty UltraEdit, UE Mobile a UEStudio nyní s technologií
TaskMatch™

Aktivace produktu

Kde aktivovat

Informační panel po spuštění aplikace

Po spuštění neaktivovaného produktu dojde k zobrazení informačního panelu s oznámením, že je produkt ve zkušebním režimu, a s informací o počtu zbývajících dnů do konce zkušebního období. Panel po chvíli zmizí a s produktem je možno pracovat.
Aktivaci je možno zahájit stisknutím tlačítka Enter Authorization code 1.:
Pokud zkušební doba uplynula, s neaktivovaným produktem dále pracovat nelze a panel umožní jen provedení aktivace nebo ukončení.

Zahájení aktivace pomocí menu

Pokud nepoužijete informační panel, můžete aktivaci vyvolat pomocí nabídky Register... v menu Help 2.:

Aktivační dialog

Aktivační dialog obsahuje pole pro vepsání autorizačních údajů 3. (jména a kódu k dané verzi produktu), které získáte po zakoupení licence. Vkládáte-li údaje ručně a zadávané jméno obsahuje vlnovku (znak ~), pak jsou za ní vždy dvě mezery!
Pro jednodušší vkládání lze použít tlačítko Paste From Email 4., které umožní vložit aktivační kód přímo z e-mailu s registračními údaji. Pak zbývá již jen dokončit aktivaci.