Stav objednávky

Stav objednávky můžete sledovat zde.

Změna registračních údajů

Pokud objednáváte produkty pro někoho jiného a potřebujete nastavit registrační údaje odlišně od údajů fakturačních, můžete tak učinit při rekapitulaci objednávky:
 
Náhled
 
 

Příplatek

Za změnu registračních údajů účtujeme příplatek 50 Kč bez DPH.