Stav objednávky

Stav objednávky můžete sledovat zde.

Víte, že...

kromě UltraEditu můžete objednat i další produkty?

TaskMatch™...

Produkty UltraEdit, UE Mobile a UEStudio nyní s technologií
TaskMatch™

Možnosti zobrazení

 • Konfigurovatelná nástrojová lišta
 • Zobrazení a skrytí nástrojové lišty anebo stavového řádku
 • Záložky pro přepínání mezi otevřenými soubory (volitelně) (pouze v 32-bitové verzi)
 • Otevření a zobrazení více souborů najednou
 • Zobrazení a skrytí výstupního okna
 • Stromové zobrazení adresářů a souborů (pouze v 32-bitové verzi)
  • Seznam souborů na disku (otevření vybraného souboru, vlastnosti souboru)
  • Seznam otevřených souborů (zavření, uložení, uspořádání okna, tisk vybraného souboru)
  • Seznam souborů projektu (otevření vybraného souboru)
  • Filtr pro stromové zobrazení
 • Nezávislé nastavení fontu pro zobrazování a pro tisk nebo použití fontu pro zobrazrní i pro tisk, použití implicitních fontů
 • Samostatný font pro zobrazení HEX a sloupcového režimu
 • Výběr OEM znakové sady pro fonty, které mají tuto podporu
 • Výběr barvy pozadí, normálního nebo vybraného textu, záložek, čísel řádků a sloupců
 • Paleta barev umožňující uživateli zvolit barvu a vložit její hodnotu do souboru
 • Zobrazení mezer, tabulátorů a zalomení řádků
 • Značky sloupců pro zobrazení svislých linek za stanoveným sloupcem
 • Volitelné zamčení pevné oblasti (sloupců nalevo od první značky sloupce)
 • Pravítko s čísly sloupců
 • Zobrazení s čísly řádků na levé straně okna
 • ASCII tabulka s možností přímého vložení znaku do souboru
 • Zobrazení pozice kurzoru ve stavovém řádku
 • Kontextové menu při kliknutí pravým tlačítkem
 • Dokovatelný seznam tagů umožňuje definovat sadu tagů, které je možno automaticky vkládat do souboru. Určeno pro HTML, kde je možno vložit zvolený tag automaticky kolem vybrané části textu.
 • Zobrazení počtu právě vybraných bajtů ve stavovém řádku
 • Výběr barvy pro zvýraznění řádku, na němž se nachází kurzor
 • Výběr barvy pro linky pravítek a značek sloupců
 • Dokovatelný seznam funkcí zobrazující všechny funkce v souboru a podporující vyhledávání funkcí ve všech souborech projektu
 • Seznam maker pro rychlý přístup k nim (dokovatelný) (pouze v 32-bitové verzi)
 • Možnost minimalizovat UltraEdit do "system tray" oblasti