Stav objednávky

Stav objednávky můžete sledovat zde.

Víte, že...

kromě UltraEditu můžete objednat i další produkty?

TaskMatch™...

Produkty UltraEdit, UE Mobile a UEStudio nyní s technologií
TaskMatch™

Práce s projekty a pracovními plochami

  • Otevření více souborů najednou jako jeden projekt nebo pracovní plochu
  • Vymazání souboru z projektu
  • Menu Naposledy otevřené projekty a pracovní plochy zobrazí až 8 různých projektů nebo pracovních ploch
  • Automatické rozpoznání projektu UltraEditu při otevření nebo přetažení do UltraEditu
  • Možnost mít různé soubory slov (wordfile)
  • Uživatelské nástroje podle otevřeného projektu (jako standardní sada nástrojů)
  • Podpora skupin v projektu umožňující seskupovat jednotlivé soubory
  • Dialogy Projekt / Často otevírané soubory - Přidání souborů / Přidání všech otevřených souborů umožňují vybírat víc souborů najednou