Stav objednávky

Stav objednávky můžete sledovat zde.

Víte, že...

kromě UltraEditu můžete objednat i další produkty?

TaskMatch™...

Produkty UltraEdit, UE Mobile a UEStudio nyní s technologií
TaskMatch™

Informace o prodeji

Jak objednat

Nejprve se seznamte s tím, co je elektronická licence, ja probíhá nákup licence, a pak proveďte objednávku. Produkt je možno vybrat a objednat přes ceník, kde jsou k dispozici ceny všech momentálně dostupných variant licencí, nebo přes seznam produktů.

Elektronická licence

Nabízené produkty můžete zakoupit ve formě elektronické licence. Poskytování v režimu ESD (Electronic Software Distribution) probíhá formou elektronického doručení aktivačního kódu, jehož zadáním do produktu provedete změnu časově omezené zkušební verze na verzi plnou (registrovanou). Jedná se tedy o nehmotné plnění poskytnutím práva užívat produkt.

Podmínky IDM pro bezplatný upgrade

Každá registrace produktů IDM Computer Solutions, Inc. zahrnuje bezplatný upgrade na příští vydanou verzi. Protože IDM podporuje pouze poslední vydané verze svých produktů, požadavek na bezplatný upgrade musí být uplatněn v době platnosti příslušné verze.

Typy cen

Základní cena je účtována za registraci produktů objednaných jinak než pomocí našeho eShopu. Jedná se tedy o cenu platnou pro plnění objednávek zaslaných poštou nebo e-mailem.
Za eCenu nakupujete tehdy, pokud provedete objednávku pomocí našeho eShopu a uhradíte zálohovou fakturu, kterou vám systém vystaví. Hodnota eCeny zahrnuje slevu 10% ze základní ceny.

Nákup licence

Standardní postup nákupu licence probíhá pomocí našeho eShopu a skládá se z těchto kroků:
  • Zákazník vyplní postupně formulář pro výběr produktu a počtu licencí (pro upgrade je vyžadován registrační kód předchozí verze), dále vyplní formulář pro zadání fakturačních a registračních údajů, následuje rekapitulace a potvrzení objednávky.
  • Systém eShopu vytvoří objednávku s jedinečným identifikátorem a oznámí zákazníkovi údaje pro provedení platby. Pro nové licence k tomu dojde okamžitě, v případě upgrade až po ověření nároku na tuto formu nákupu licence (ověření proběhne do 24 hodin).
  • Systém eShopu vytvoří a zašle (na e-mailovou adresu zadanou při registraci) zálohovou fakturu, která je splatná do 14 dnů. Splatnost je pouze orientační, ale pokud není licence uhrazena, systém ke dni následujícímu po dni splatnosti objednávku bez náhrady zruší. Případná pozdní platba je automaticky vrácena na účet, z nějž přišla, systém o této skutečnosti neinformuje.
  • V případě došlé platby systém eShopu přiřadí platbu k objednávce podle variabilního symbolu (číslo objednávky), konstatního symbolu (vždy 0308) a zároveň shodné částky (shodné znamená přesně shodné, nikoliv téměř shodné). Pokud není možno platbu přiřadit pro neshodu částky nebo některého ze symbolů (nebo již objednávka pro výše uvedený bod neexistuje), částka je neprodleně vrácena.
  • Po správném uhrazení podle předchozího bodu systém eShopu do 24 hodin (obvykle do půlnoci téhož dne) registraci provede, zašle zákazníkovi (na zadaný e-mail) registrační údaje a vystaví daňový doklad.
  • Veškeré dokumenty (zálohová faktura, daňový doklad, aktivační údaje k licencím) jsou odesílány pouze elektronicky. V případě dohody předem je možno za úhradu poštovného odeslat doklady v tištěné podobě.
Prodej na dluh neposkytujeme za žádných podmínek. Nerozlišujeme státní instituce, tzv. velké firmy, malé firmy ani soukromé osoby. Další slevy (např. dealerské) neposkytujeme zejména těm, kdo se označují za "systémové integrátory", či se jiným způsobem snaží obhájit "nárok" na jinou cenu, případně k odůvodnění svého "nároku" používají zastrašování svou velikostí či vlivem na chod státu.