Stav objednávky

Stav objednávky můžete sledovat zde.

Instalace produktu

Úvodní informace

Následující průvodce by měl přiblížit postup instalace produktů s novým typem instalátoru, tj. UC v8.xx+ a UE v17.xx+. Jako příklad je použita instalace UltraCompare Professional v8.00.

Průběh vlastní instalace

Po spuštění instalátoru proběhne úvodní příprava a rozbalování souborů do dočasného umístění:
Příprava instalace
 
Po rozbalení pokračuje instalace stisknutím tlačítka Next:
Začátek průvodce
 
Nejprve je třeba odsouhlasit licenční ujednání pomocí tlačítka Yes:
Licenční ujednání
 
Následuje volba, zda bude produkt dostupný pouze pro právě přihlášeného uživatele nebo pro všechny uživatele počítače. Po výběru pokračujeme tlačítkem Next:
Volba stávajícího nebo všech uživatelů
 
Dalším krokem je volba typu instalace - kompletní nebo uživatelská. Ve většině případů postačí kompletní (Complete) instalace. Uživatelskou (Custom) instalaci použijte při nedostatku místa na cílovém disku nebo chcete-li vybrat jen některé části produktu:
Výběr kompletní nebo volitelné instalace
 
Volitelná instalace umožní vybrat cílovou složku pro instalaci:
Výběr cílové složky
 
Volitelná instalace také umožní vybrat instalaci jen některých částí produktu:
Výběr součástí instalace
 
Po získání potřebných informací od uživatele je průvodce připraven k instalaci. Spouští se tlačítkem Install:
Start instalace
 
Průběh instalace je zobrazen v průvodci:
Průběh instalace
 
Před ukončením instalace můžete vybrat, zda chcete nainstalovaný produkt hned spustit:
Nainstalováno
 

Po instalaci

Ať už necháte produkt spustit automaticky nebo jej později spustíte ručně, bude potřeba provést jeho aktivaci.